Waarom mag een incassobureau eigenlijk niet veel doen

Wanneer u als schuldeiser een openstaande schuld wilt innen, heeft u een aantal opties. U kunt uiteraard naar de rechter stappen om een gerechtelijk bevel af te dwingen. Voordat u echter een dergelijke zware maatregel treft, kunt u ook andere oplossingen overwegen. In de minnelijke fase (de fase voordat een rechter zich met de zaak bemoeit heeft) kunt u zelf de schuldenaar benaderen, of u besteedt dit uit aan een incassobureau of deurwaarder. Wat veel mensen echter niet weten is dat de bevoegdheden die uzelf heeft gelijk zijn aan de bevoegdheden van een incassobureau of deurwaarder. Let wel: dit geldt alleen in de minnelijke fase. Wanneer de betaling uitblijft en de rechter uiteindelijk uitspraak doet, verandert de verhouding.

Wat mag een incassobureau doen?

In de minnelijke fase kunnen enkel buitengerechtelijke handelingen verricht worden. Dat wil zeggen dat u of iemand die in uw opdracht werkt geen wettelijke bevoegdheid heeft om betaling af te dwingen. Veel grote webwinkels maken gebruik van de diensten van een incassobureau. Waarom? Omdat zij jaarlijks met duizenden gevallen van achterstallige betalingen te maken krijgen. Dit kost te veel tijd van het eigen personeel, waardoor het gunstiger is om dit uit te besteden. Een incassobureau mag de schuldenaar benaderen om het betaalverzoek kenbaar te maken. Dit kan schriftelijk of telefonisch, maar zodra u aangeeft dat u het niet met de factuur eens bent, wordt de incassoprocedure opgeschort. Een incassobureau mag dan niet doorgaan met aanmanen en de schuldeiser moet overgaan op dagvaarden als hij meent recht op het geld te hebben.

Incassokosten in rekening brengen

Een incassobureau mag incassokosten in rekening brengen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • De schuldenaar is te laat met betalen.
  • Er is veertien dagen na de uiterste betaaldatum een aanmaning verstuurd.
  • De schuldenaar heeft niet betaald binnen veertien dagen vanaf de dag dat de aanmaning is verstuurd.

De incassokosten worden in rekening gebracht door deze toe te voegen aan de aanmaning. De incassokosten worden altijd vermeld op de eerste aanmaning, om de schuldenaar te waarschuwen voor oplopende kosten. De hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. In het geval van een zakelijke overeenkomst, geldt het bedrag dat in deze overeenkomst is vermeld.

Toch maar voor een deurwaarder kiezen?

Omdat een incassobureau eigenlijk niet meer rechten of bevoegdheden dan u heeft, is het niet erg zinnig om een incassobureau in te schakelen bij een incidentele schuld. Heeft u slechts enkele openstaande betalingen, dan kunt u dit beter aan een deurwaarder, zoals Stalman Deurwaarders, uitbesteden. Een deurwaarder kan namelijk een dagvaarding betekenen wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan. Een incassobureau kan dit niet, waardoor u met verschillende partijen moet samenwerken. Een deurwaarder die precies weet wat er in een zaak speelt, kan u beter van dienst zijn.